Sørgården

Bo- og omsorgshjem i Lier

Sørgården bo- og omsorgshjem

Sørgården_12

Sørgården bo- og omsorgshjem er en gård midt i Lier kommune som tilbyr heldøgns botilbud til mennesker med psykiske og sosiale problemer. Omgivelsene er fredfulle, stille og rolige. Gården har vært drevet som et bo- og omsorgshjem i 4 generasjoner og nåværende generasjon har drevet siden 2019.


Alle beboerne bor i en sidebygning tilknyttet gården med eget romslig soverom. I sidebygningen er det felles oppholdsrom og 2 bad. Det er mulighet for TV og internett på eget rom. Spiserom og kjøkken er i hovedbygningen hvor alle måltider serveres.


Gården driver med melkeproduksjon og har også andre dyr, blant annet hund og hest. Det er gode muligheter for individuelt tilpasset aktivitet innen gårdsdrift.


Omsorgshjemmet tilbyr også plass ved Haskoll arbeidssenter inntil 5 dager i uken. Det legges til rette for ulike sosiale sammenkomster og hotellturer med andre bo- og omsorgshjem.


Omsorgshjemmet er opptatt av forutsigbarhet og brukeren vil få et individuelt tilpasset tilbud, med tett oppfølgning etter avtale og behov. Personalet er lett tilgjengelig til enhver tid. Det er få personalet tilknyttet omsorgshjemmet som betyr at disse er svært godt kjent, både med rutiner og regler.


Bo- og omsorgshjemmet samarbeider tett med psykiatrisk sykepleier Marius Lyngås og psykiater Per Håkon Eikeseth. Marius Lyngås har sykepleiefaglig oppfølgning og faste besøk hver 14. dag og ellers ved behov. Per Håkon Eikeseth har fast medisinskfaglig oppfølging 2 ganger i året og ellers ved behov.Kontaktinformasjon:


Daglig leder:

Camilla Frogner Pedersen

Sørsdalgata 3

3406 Tranby

Tlf.: 93051806


Epost: cam_hest@hotmail.com