Skjæggerud

Bo- og omsorgshjemmene i Lier

Skjæggerud bo- og omsorgshjem

Skjæggerud bo- og omsorgshjem er et døgnbemannet botilbud for personer med psykiske og sosiale utfordringer. Gården ligger landlig, men sentralt til, på Tranby i Lier kommune, med skog og mark som nærmeste nabo. Det er mange og enkle måter og ta seg ut i marka på, både sommer som vinter. Det er 5 minutters gange til bussholdeplass som tar deg til Oslo eller Drammen.


Vi kan tilby 8 heldøgns plasser hvor hver bruker har hvert sitt rom. Det er tre bad slik at det er 2 brukere per bad. 2 kjøkken og 2 fellesstuer gir brukerne god plass. 2 av plassene er egne leiligheter med soverom, kjøkken, stue og bad.


Døgnbemanningen består av få fastboende ved Skjæggerud bo- og omsorgshjem. I tillegg er det eksterne ansatte som har sine faste vakter.


Vi tilbyr trygge og hjemlige boforhold der få faste ansatte skaper forutsigbarhet og trygghet for beboerne. Alle brukerne har forskjellige behov og mestringsevne. Ut i fra dette legges det opp et individuelt opplegg i samarbeid med brukere og medarbeidere. Målet er at de skal trives best mulig og ha en meningsfylt hverdag. Vi bruker motivasjon, godt humør, positivitet og forutsigbarhet i vårt arbeid med brukerne. Hele tiden er gjensidig respekt for brukerne i fokus.


Omsorgshjemmet samarbeider tett med psykiatrisk sykepleier Marius Lyngås og Psykiater Per Håkon Eikeseth. Marius Lyngås har faste besøk hver 14. dag og ellers ved behov. Per Håkon Eikeseth har medisinskfaglig oppfølging med 2 faste besøk i året og har det medisinskfaglige ansvaret for pasientene. Omsorgshjemmet har også et nært og godt samarbeid med brukernes fastlege, Tranby legesenter, som også gir en utfyllende vurdering når dette er nødvendig og påkrevd.


Omsorgshjemmet kan tilby ulike aktiviteter på gården. Her er det gårdsdrift som brukerne kan ta del i. Hest står sentralt og det er mange muligheter for å delta i denne aktiviteten.


Skjæggerud bo- og omsorgshjem disponerer mye ute- og inneareal som står til disposisjon for brukerne. Her er det mange muligheter for den enkelte bruker å ha en plasskrevende hobby om ønskelig.


Skjæggerud bo- og omsorgshjem er tilknyttet Haskoll arbeidssenter. Her kan brukerne jobbe de dagene de måtte ønske. Tilbudet gjelder fra mandag til fredag. Arbeidsoppgavene blir tilpasset den enkelte bruker. Arbeidssenteret tilbyr også ulike aktivitetskvelder som kan være bingokveld og sosial sammenkomst med pizza.


Vi har også et godt samarbeid med Kongsskogen skole som ligger på Dikemark i Asker kommune. Brukerne får tilpasset individuell undervisning som for eksempel musikk, norsk, kunst, matte, engelsk og IT.


Vi ser at tilrettelagte aktiviteter gir brukeren inspirasjon og positivitet som igjen har god innvirkning på den enkeltes psykiske og fysiske helse. Vårt fokus er aktiviteter som er lystbetonte og enkle og motiveres for. Vi har gode resultater med denne type aktiviteter.


Kort oversikt over mulige aktivitetstilbud:

 • Friluftsliv
 • Kino
 • Kafe- og resturantbesøk
 • Svømming
 • Bibliotek
 • Gårdsaktiviteter
 • Hestehold
 • Haskoll arbeidssenter
 • Sosiale sammenkomster som
 • pizzakveld, bingo etc.
 • Kongsskogen skoleKontaktinformasjon:


Daglig leder: Per Erik Gravdal

Skjeggerudveien 23

3408 Tranby

Tlf.: 92843222


Epost: per.erik.gravdal@lifi.no

Presentasjon av Skjæggerud bo- og omsorgshjem: