Tamburhaugen

Bo- og omsorgshjem i Lier

Tamburhaugen bo- og omsorgshjem

Vår forretningsidé:

Å tilby beboere med psykiske utfordringer et bofellesskap der beboerne kan fungere så optimalt som mulig i et rusfritt miljø som både gir omsorg, aktivitet og bomulighet. Dette skal gjøres gjennom å tilby god bostandard, et sunt og godt kosthold og ved at ledelse og ansatte gir beboerne en respektfull og selvstendiggjørende hjelp ut fra hver enkelt sine behov.


Vi tilbyr heldøgns omsorgstilbud i grønne omgivelser i Lier, tilrettelagt brukerens behov. Vi har fokus på å skape tilhørighet, personlighet, relasjoner og feirer de små suksessopplevelser.


Brukerne kan nyte godt av:

  • Leilighet eller rom
  • Egen primærkontakt
  • Sosial trening med personalet
  • Eget arbeidssenter på Tranby
  • Veiledning i husarbeid og kjøkkentjeneste
  • Ferie i Norge og utenlands
  • Minibuss med ukentlige turer
  • Stabilt personale med liten utskifting
  • Mulighet for fysisk aktivitet


Stedet er etablert som psykiatrisk bo- og omsorgshjem og har 9 plasser. Tamburhaugen bo- og omsorgshjem har hjulpet brukere med ulike diagnoser til å få en bedre livskvalitet siden 1958, og har et nettverk av pårørende og fagpersoner som er mer enn tilfreds med resultatene.


Tamburhaugen bo- og omsorgshjem ligger i landlige omgivelser midt i Lier kommune, 40 kilometer fra Oslo og 20 kilometer fra Drammen. Brukerne er tett på populære steder som Liertoppen, men med en fordelaktig distanse til de store byene som gjør at vi kan veilede fokusert.


Gjennom langsiktig omsorg og oppfølging i grønne omgivelser oppnår vi resultater. Hver bruker involveres i å sette sine egne personlige mål som primærkontakten følger opp kontinuerlig. Brukere med behov for hverdagslig mestring, trygghet, nærhet og rutiner får et unikt tilbud hos Tamburhaugen bo- og omsorgshjem. Vi jobber for å minimere gjennomtrekk av personale, og har en stabil kjerne som har vært en del av virksomheten i 15-30 år. Samtidig har vi lærlinger og deltidsansatte som kommer med ny tilnærming og inspirasjon til arbeidsplassen. Dette fører til tydelige styrker i vår virksomhet: Miljøet, det hjemlige, erfaringen og variasjonen av oppfølgingsmuligheter. Personalet og brukere involveres daglig i å dele erfaring og justere fremdriften dersom det er tydelige tendenser til at dette er fordelaktig for brukeren.Kontaktinformasjon:


Daglig leder: Kristin Leer

Åmotveien 123

3406 Tranby

Tlf.: 94058854


Epost: post@tamburhaugen.no