Hvordan bli beboer?

Bo- og omsorgshjemmene i Lier

Hvordan bli beboer hos oss?

Alle kan i utgangspunktet få plass ved bo- og omsorgshjemmene i Lier, men for at oppholdet skal finansieres av din hjemkommune må du først få vedtak om plass i kommunen du bor i, eller din bydel hvis du bor i Oslo.


For å bli beboer ved et av omsorgshjemmene må du eller noen du kjenner ta kontakt med bestillerkontoret/kontor for tjenestetildeling i kommunen du bor i. De kan hjelpe deg i den videre prosessen.


Fastlegen din kan også være behjelpelig med å ta kontakt med kommunen du bor i.


Dersom kommunen fatter vedtak om plass hos oss vil de ta kontakt med oss for videre avtale.


Du må gjerne kontakte oss ved spørsmål rundt plasser og om hvordan du blir beboer i et av våre bo- og omsorgshjem.


Kontakt:


Spesialsykepleier

Marius Lyngås

Telefon: 90190036


marius.lyngaas@gmail.com