Bo- og omsorgshjem

Bo- og omsorgshjem i Lier

Omsorg - Trygghet - Forutsigbarhet

Bo- og omsorgshjemmene i Lier tilbyr heldøgns plasser til mennesker med psykiske og sosiale utfordringer. Enten det er over et lengre eller kortere tidsrom.


Målgruppen er mennesker som trenger omsorg, trygghet, forutsigbarhet og faglig støtte og som ikke mestrer hverdagen i egen bolig. Det kan også være mennesker som trenger avlastning og rehabilitering. Alle stedene har lang erfaring innen slik drift og tilpasser tilbudet til hver enkelt person.


Aktiviteter som tilbys kan være i forbindelse med gårdsdrift og dyrehold, ADL-trening og eget aktivitetssenter drevet av bo- og omsorgshjemmene (Haskoll arbeidssenter). Stedene legger stor vekt på sosialt samvær og det arrangeres ofte tilstelninger som pizzakvelder, bingo, grillfest og turer i regi av bo- og omsorgshjemmene i Lier.


En egen presentasjon av de ulike stedene finner du under menyvalget "Bo- og omsorgshjem".


Vi har for tiden ledige plasser i flere av våre bo- og omsorgshjem.


Ta kontakt, enten det er spørsmål om ledige plasser eller generell informasjon om våre bo- og omsorgshjem.

Her finner du oss:

Bo- og omsorgshjem i Lier

Kontakt:


Spesialsykepleier

Marius Lyngås

Telefon: 90190036


marius.lyngaas@gmail.com