Aktiviteter og turer

Bo- og omsorgshjemmene i Lier

Aktiviteter og turer

For bo- og omsorgshjemmene er det viktig at våre brukere trives og har en hverdag som er fylt med meningsfulle aktiviteter. Det kan være i forbindelse med gårdsdrift og dyrehold, ADL-trening eller vårt eget aktivitetssenter, Haskoll arbeidssenter, som er et godt tilbud hvor ulike aktiviteter og oppgaver utføres, alt tilpasset til den enkelte bruker. Mange av våre bo- og omsorgshjem har husdyr som nytes godt av våre brukere.


Stedene legger stor vekt på sosialt samvær og det arrangeres ofte tilstelninger som pizza-/pølsekvelder og bingo ved Haskoll arbeidssenter. I tillegg arrangeres det grillfester, både på de ulike bo- og omsorgshjemmene eller i flotte omgivelser ved Tyrifjorden.


2 ganger i året arrangerer bo- og omsorgshjemmene felles hotelltur for beboerne. Dette har de siste årene vært til Golsfjellet.


Tur til kjøpesenter eller butikken er ukentlige innslag. Turer til Sverige er også på agendaen.


Lier kommune har mange muligheter for en tur i skog og mark, uansett årstid. Liker du å gå på ski er det et godt utbygd løypenett i Lier. I sommerhalvåret kan du nyte godt av de mange stiene som finnes, enten du vil opp på en topp eller bare nyte en litt mindre tur i nærheten av omsorgshjemmet.


Kontakt:


Spesialsykepleier

Marius Lyngås

Telefon: 90190036


marius.lyngaas@gmail.com