Aktiviteter og turer

Bo- og omsorgshjem i Lier

Aktiviteter og turer

For bo- og omsorgshjemmene er det viktig at beboerne trives og har en hverdag som er fylt med meningsfulle aktiviteter. Haskoll arbeidssenter er et godt tilbud til mange hvor ulike aktiviteter og oppgaver utføres, alt tilpasset til den enkelte beboer.


De ulike bo- og omsorgshjemmene tilbyr også tilpassede aktiviteter på stedene. Flere omsorgshjem har gårdsdrift med blant annet dyrehold. Her finnes det mange ulike aktiviteter som tilpasses til hver og en beboer hvis det er ønskelig. Mange steder har også husdyr som nytes godt av beboerne.


Stedene legger stor vekt på sosialt samvær og det arrangeres ofte tilstelninger som pizzakvelder og bingo ved Haskoll arbeidssenter. I tillegg arrangeres det grillfester, både på stedene eller i flotte omgivelser ved Tyrifjorden.


2 ganger i året arrangerer bo- og omsorgshjemmene felles hotelltur for beboerne. Dette har de siste årene vært på Golsfjellet.


Tur til kjøpesenter eller butikken er ukentlige innslag. Turer til Sverige er også på agendaen.


Lier kommune har mange muligheter for en tur i skog og mark, uansett årstid. Liker du å gå på ski er det et godt utbygd løypenett i Lier. I sommerhalvåret kan du nyte godt av de mange stiene som finnes, enten du vil opp på en topp eller bare nyte en litt mindre tur i nærheten av omsorgshjemmet.


Bo- og omsorgshjem i Lier

Kontakt:


Spesialsykepleier

Marius Lyngås

Telefon: 90190036


marius.lyngaas@gmail.com