Torstad

Bo- og omsorgshjemmene i Lier

Torstad bo- og omsorgshjem

Torstad bo- og omsorgshjem er et familiedrevet foretak som ligger landlig til midt i Lier kommune. Stedet har vært drevet som et bo- og omsorgshjem i 4 generasjoner og dagens eiere har drevet stedet siden år 2000. Målgruppen er mennesker med psykiske og sosiale utfordringer.


Personalet er lett tilgjengelig til enhver tid. Det er få personalet tilknyttet omsorgshjemmet som betyr at

disse er svært godt kjent, både med rutiner og regler.


Forutsigbarhet og trygge rammer er stikkord som vektlegges på Torstad. Brukerne blir fulgt tett opp i det daglige og det tilrettelegges individuelt for hver enkelt bruker om nødvendig. Det tilbys ulike aktiviteter, blant annet vedarbeid, hagestell, deltakelse i matlaging og oppfølging og deltakelse i musikkgruppe.


Omsorgshjemmet tilbyr plass ved Haskoll arbeidssenter inntil 5 dager i uken. Det legges også til rette for ulike sosiale sammenkomster ca. en gang i måneden (grillfest, bingo, juletrefest, pølsefest og pizzakveld) og hotellturer 2-3 ganger i året. Dette i samarbeid med andre bo- og omsorgshjem.


Torstad ligger i umiddelbar nærhet til marka med gode muligheter for turer sommer som vinter. Torstad har også hunder som gjerne vil være med på turer.


Det går buss hver time og det tar kun 5 minutter til Lierbyen som er kommunesenteret hvor det blant annet finnes lege, tannlege, frisør, bank, apotek, dagligvare og kafé. Herfra kan du ta bussen videre til Drammen som tar ca. 20 minutter eller til Oslo som tar ca. 1 time.


Bo- og omsorgshjemmet samarbeider tett med psykiatrisk sykepleier Marius Lyngås og psykiater Per Håkon Eikeseth. Sammen utgjør de et helsefaglig team som samarbeider tett med Torstad Bo og Omsorgshjem. Per Håkon Eikeseth har fast medisinskfaglig oppfølgingsbesøk 2 ganger i året. Marius Lyngås har faste besøk hver 14. dag og ellers ved behov.Kontaktinformasjon:


Daglig leder: Gunn Wam Justad

Vestsidevegen 149

3405 Lier

Tlf: 94819759


Epost: Torstadbo@gmail.com