Faglig kompetanse

Bo- og omsorgshjemmene i Lier

Faglig kompetanse

Et godt samarbeid med sterke fagpersoner er viktig for bo- og omsorgshjemmene. Psykiater Per Håkon Eikseth og psykiatrisk sykepleier Marius Lyngås samarbeider tett og danner et team som tilbyr helsefaglige tjenester til bo- og omsorgshjemmene.


Sammen følger de pasientene tett opp i forhold til blant annet individuelle samtaler, halvårlige undersøkelser som inkluderer en klinisk somatisk undersøkelse, medikamentell behandling, veiledning og rådføring til personalet ved de ulike bo- og omsorgshjemmene og samarbeid med kommuner og bydeler i Oslo, fastleger og andre samarbeidspartnere.


I tillegg gis det et undervisningstilbud 2 ganger i året til ansatte i bo- og omsorgshjemmene.


Marius Lyngås er spesialsykepleier med videreutdannelse i psykisk helsearbeid og har fra 2013 hatt sykepleiefaglig oppfølgning for mange av pasientene i omsorgshjemmene. Han har vært ansatt i Vestre Viken helseforetak ved Drammen sykehus, Medisinsk avdeling fra 2002 - 2005. Fra 2005 - 2014 var han miljøterapeut og senere fagutvikler ved Psykiatrisk klinikk, Avdeling for rus og avhengighet, seksjon Frognerlia og seksjon Blakstad.


Marius har blant annet faste besøk ved bo- og omsorgshjemmene hver 14. dag og ellers ved behov. Han tilbyr veiledning og samtaler til pasientene og personalet ved de ulike bo- og omsorgshjemmene og er også instruktør i norsk grunnkurs i førstehjelp og tilbyr årlig kurs til bo- og omsorgshjemmene.


Marius har vært engasjert og samarbeidet med bo- og omsorgshjemmene i Lier siden 2013.


Per Håkon Eikeseth er spesialist i psykiatri og har siden 2011 arbeidet som overlege ved Lovisenberg DPS, enhet for rus og psykisk helse (ROP) og som overlege i depotteamet ved Lovisenberg DPS. Han har tidligere arbeidet som lege ved psykiatrisk klinikk Vinderen og ved Dikemark sykehus. Fra 1997 - 2010 var Per Håkon avdelingsoverlege ved Vor Frues Hospital. Han er også ansatt som psykiater ved Nøstret bo- og omsorgssenter på Røyse.


Per Håkon har vært engasjert og samarbeidet med bo- og omsorgshjemmene i Lier siden 2006 og har det medisinskfaglige ansvaret for de pasientene han følger opp.


Kontakt:


Spesialsykepleier

Marius Lyngås

Telefon: 90190036


marius.lyngaas@gmail.com