Torsrud

Bo- og omsorgshjemmene i Lier

Torsrud bo- og omsorgshjem

Torsrud bo- og omsorgshjem tilbyr heldøgns botilbud til mennesker med psykiske og sosiale utfordringer som ikke mestrer hverdagen i egen bolig. Gården ligger i Lier kommune, mellom Drammen og Asker, i stille og rolige omgivelser med skog og mark som nærmeste nabo. Stedet har vært drevet som et bo og omsorgshjem i flere generasjoner og nåværende eiere har lang erfaring og drevet siden 1988. Gården driver med melkeproduksjon i nytt fjøs med moderne utstyr.

Her er det gode muligheter for individuelt tilpassede aktiviteter innen gårdsdrift, blant annet stell av dyr, melking, traktorkjøring og vedproduksjon.


Bygget har i dag 7 enkeltrom. Brukerne deler 2 felles bad og wc, kjøkken, spiserom, stue med TV, kjellerstue med TV, vaskerom og kjølerom.


Torsrud bo- og omsorgshjem tilbyr brukerne et individuelt tilpasset tilbud, med tett oppfølgning etter avtale og behov. Personalet er lett tilgjengelig til enhver tid, det er få personer tilknyttet omsorgshjemmet som er svært godt kjent, både med rutiner og regler. Vi er opptatt av god omsorg i et trygt miljø med forutsigbarhet og ønsker at hver og en bruker skal ha en meningsfylt hverdag.


Omsorgshjemmet tilbyr plass ved Haskoll arbeidssenter hvor brukerne kan delta på ulike aktiviteter inntil 5 dager i uken. Det legges ellers til rette for ulike sosiale sammenkomster og hotellturer med andre bo- og omsorgshjem. Det er kun 10 minutters kjøring til butikk og kjøpesenter (Liertoppen) med alle fasiliteter.

 

Bo- og omsorgshjemmet samarbeider tett med psykiatrisk sykepleier Marius Lyngås og psykiater Per Håkon Eikeseth. Marius Lyngås har den sykepleiefaglige oppfølgningen av brukerne og fast besøk hver 14. dag og ellers ved behov. Per Håkon Eikeseth har medisinskfaglig oppfølging 2 ganger i året og det medisinskfaglige ansvaret for brukerne som følges opp.


Aktiviteter vi tilbyr er mangfoldig og kan være:

 • Haskoll arbeidssenter
 • Gårdsdrift:
  • Traktorkjøring
  • Vedproduksjon
  • Stell av dyr
  • Melking
 • Kino
 • Turer
 • Pizzakvelder
 • Bingokvelder
 • Pølsefester
 • Sverigeturer
 • Røde kors
 • Motorklubb
 • Maleklubb
 • Badeland
 • Årlige hotellturerKontaktinformasjon:


Daglig leder: Ingunn Moen

Torsrudveien 10

3406 Tranby

Tlf.: 99242452


Epost: gunnmo2@online.no