Delekant

Bo- og omsorgshjemmene i Lier

Delekant bo- og omsorgshjem

Delekant bo- og omsorgshjem er et familiedrevet foretak som har vært drevet i 3 generasjoner. Dagens eiere, Torill C. Helgesen og Leif Otto Helgesen, har lang erfaring innen drift av bo og omsorgshjem og har drevet stedet siden 2005. Tidligere var det også gårdsdrift på Delekant. Delekant har i dag 10 plasser.


Delekant bo- og omsorgshjem ligger i fine, grønne og landlige omgivelser i Sylling. Omsorgshjemmet bærer preg av en hjemmekoselig atmosfære, og målet er at brukerne skal føle at det er deres hjem. Vi tilstreber å være et hjem, ikke en institusjon.


Delekant bo- og omsorgshjem har brukere som har en relativt stabil psykisk tilstand som ikke krever store personalmessige ressurser. Brukerne har ofte en funksjonssvikt knyttet til egenomsorg, det jobbes da målrettet for at hver bruker skal gjenvinne eller opprettholde sin funksjons- og boevne. Vi legger stor vekt på å utvikle pasientens ressurser både personlig og sosialt.


Vi ønsker at atmosfæren i vår bolig skal være preget av omsorg, respekt, tillit, empati, støtte og kontinuitet. Dette mener vi vil skape vekst hos den enkelte, og muligheten for en bedre livskvalitet vil være til stede.


God miljøterapi krever også struktur og orden. Vi ser det derfor som viktig med forutsigbarhet både når det gjelder regler de må forholde seg til og sosiale og fysiske aktiviteter.


Omsorgshjemmet har egen frukthage, hvor brukerne kan være med å høste inn forskjellige frukter. Det er flere dyr på gården, blant annet hunder og kaniner. Vi ser i mange tilfeller at kontakt med dyr er for mange veldig god terapi.


Det er også flere turområder i nærheten og mange fine naturstier omsorgshjemmet kan benytte seg av. Det er kun 3 kilometer til nærmeste badestrand. Stedet har også store og lett tilgjengelig utearealer med mange muligheter for ulike og tilpassede aktiviteter. Det er også mulighet for aktiviteter ved Haskoll arbeidssenter. Bo og omsorgshjemmet har ofte sosiale tilstelninger, blant annet kan nevnes sommertur til hotell, grillfester, bingo, julebord, Sverigetur og diverse dagsturer.


Personalet består av daglig leder, assisterende daglig leder, to miljøarbeidere og en renholder. Delekant bo- og omsorgshjem har inngått avtale med Per Håkon Eikeseth, spesialist i psykiatri og Marius Lyngås, spesialsykepleier med videreutdannelse i psykisk helsearbeid. Per Håkon Eikseth har medisinskfaglig oppfølging 2 ganger i året og ved behov. Marius Lyngås, har sykepleiefaglig oppfølging av brukere og har faste besøk hver 14. dag. Sammen danner de et team som samarbeider tett med flere av brukerne ved Delekant bo- og omsorgshjem.Kontaktinformasjon:


Daglig leder: Torill C. Helgesen

Delekantbakken 1

3410 Sylling

Tlf.: 92062001


Epost: torill@delekant.no

www.delekant.no