Sjåstad

Bo- og omsorgshjem i Lier

Sjåstad bo- og omsorgshjem

Trygghet og omsorg

Sjåstad gård ligger vakkert til i Lierdalen, Buskerud. I naturskjønne omgivelser kan enhver finne ro og sammenheng i tilværelsen.


Det har vært beboere med særskilte behov på gården, helt siden begynnelsen av 60-tallet. Skreddersydd omsorg og livskvalitet på hver enkelt beboers premisser er nøkkelord for vertskapet.


Beboernes behov er forskjellig. Alle er individualister, men

forutsigbarhet og struktur i et lite miljø er viktig for å føle trygghet og dermed vokse videre som menneske. Maks antall beboere på langtidsopphold er 6 personer.


Aktivitetene på Sjåstad bo- og omsorgshjem tilpasses beboerens funksjonsnivå og dagsform. Det kan være meningsfylte oppgaver i forbindelse med gårdsdriften eller aktiviteter som baking, kreative sysler, ved, foring av dyr eller lignende. Haskoll Arbeidssenter, svømmehall eller et lite kafébesøk er enkelt å få til dersom beboeren har ønsker om dette. Det viktigste er å gi rom for den enkelte til å utfolde seg med aktiviteter som er tilpasset og uten arbeidspress. Trygghet gir trivsel, som igjen kan gi vekst og nye muligheter for den enkelte.


Beboerenheten

Alle beboere har hvert sitt hyggelige, store rom. Behovet til beboerne kan være ulike og vi tilpasser der det er mulig. Måltider er en viktig del og finner sted i det solrike kjøkkenet eller rundt et pent dekket bord i stuen. Å kunne delta i matlaging er opp til hver enkelt beboers evne og lyst. For noen er det stor glede i å bare være med å planlegge måltidene.


Fagpersoner

Samarbeidet med sterke fagpersoner er viktig for den enkelte beboers helse og trivsel.


Marius Lyngås er spesialsykepleier med videreutdannelse i psykisk helsearbeid. Han har vært ansatt i Vestre Viken helseforetak ved

Drammen sykehus, Medisinsk avdeling fra 2002 - 2005. Fra 2005 - 2014 var han miljøterapeut og senere fagutvikler ved Psykiatrisk

klinikk, Avdeling for rus og avhengighet, seksjon Frognerlia og seksjon Blakstad. Marius Lyngås har vært engasjert og samarbeidet

med Sjåstad Bo og Omsorgshjem siden 2013.


Per Håkon Eikeseth er spesialist i psykiatri og har siden 2011 arbeidet som overlege ved Lovisenberg DPS, enhet for rus og psykisk

helse (ROP) og som overlege i depotteamet ved Lovisenberg DPS. Han har tidligere arbeidet som lege ved psykiatrisk klinikk Vinderen

og ved Dikemark sykehus. Fra 1997 - 2010 var han avdelingsoverlege ved Vor Frues Hospital. Han er også ansatt som psykiater ved

Nøstret bo og omsorgssenter på Røyse. Per Håkon Eikeseth har vært engasjert og samarbeidet med Sjåstad Bo og Omsorgshjem

siden 2008.


Andre ressurspersoner som har tett kontakt med beboerne: Ingrid Sand Ekeberg, sosionom, Hilde Joramo, sosionom,

aromaterapeut og rosenterapeut. Hans Erik Sand, psykolog, er Sjåstad gårds bakvakt og tilkalles ved behov.


Aktivt landbruk

Tilrettelagt praktisk utearbeid på gården er knyttet til stell av dyr, der sau utgjør det primære driftsgrunnlaget. Oppdrett av hunderasen

Border Collie er og med på å la beboeren få delta i et aktivt gårdsmiljø med meningsfylte oppgaver.


Realistiske utfordringer er stikkordet. Det å kunne føle egenverd og mestring i form av oppgaven du klarer den dagen er viktig og

helsefremmende. Forholdet til dyrene og naturen for øvrig virker og selvfølgelig positivt.


Sjåstad Gård er medlem av bo- og omsorgsforeningen i Lier.Kontaktinformasjon:


Daglig leder: Torunn Sand

Sjåstadveien 12

3405 Lier

Tlf.: 95911725


Epost: sand.jon@online.no


Folder for Sjåstad

bo- og omsorgshjem

(trykk på linken og last ned)

Presentasjon av Sjåstad bo- og omsorgshjem: