Skui

Bo- og omsorgshjemmene i Lier

Skui bo- og omsorgshjem

Kontaktinformasjon:


Daglig leder: Else Marie Bjørkli


Åmotveien 131

3406 Tranby

Tlf.: 94191984


Epost: skuibooh@outlook.com

Skui bo- og omsorgshjem er et lite og hjemmekoselig familieforetak som tilbyr heldøgns plass til mennesker med psykiske og sosiale utfordringer. Stedet ligger i landlige omgivelser i Lier kommune. Skui gård ligger ca. 40 minutters kjøretur fra Oslo.


Hjemmet har plass til 8 beboere, og det tilbys enkeltrom med servant, felles kjøkken og oppholdsrom/TV rom. Tekjøkken for egen matlaging er tilgjengelig for de som ønsker det. Alle måltider serveres i fellesrom, og tre kaffestunder tilrettelegges daglig for sosialt samvær. Det finnes koselige uteareal og terrasser som sørger for hygge sommerstid.


Målgruppen er voksne mennesker med psykiske lidelser, som har behov for et tilrettelagt bo- og omsorgstilbud.


Hjemmet er heldøgnsbemannet, med fokus på stabilitet og trygge rammer. Helseutdannet personale og nært

samarbeid med fastlege, psykiater og spesialsykepleier bidrar til god faglig oppfølging.


Vår styrke er et lite miljø med stabil bemanning og en hyggelig atmosfære.


Oppfølging ved aktiviteter og tilrettelagt arbeid tilbys våre beboere

etter ønske og behov.